…”Видях кацащ самолет, който се скри зад летището, и се сетих защо бях там. “